Tag Archives for pl

FBA Amazon – Hijack vs PL, Thằng nào tốt hơn?

Vừa qua Offline CPH mình được nhiều bạn hỏi về Hijack và PL, đang mùa rãnh rỗi nên viết ra luôn cho mọi người cùng tham khảo. FBA phân thành 2 trường phái là Hijack…