Bán áo thun Seller Central vs Merch by Amazon khác gì nhau?

Seller Central Amazon là một loại tài khoản dành cho người bán hàng trên Amazon, nếu bạn muốn bán hàng trên Amazon thì bạn phải có tài khoản loại này.  Hàng tỷ mặt hàng được…

FBA Amazon – Hijack vs PL, Thằng nào tốt hơn?

Vừa qua Offline CPH mình được nhiều bạn hỏi về Hijack và PL, đang mùa rãnh rỗi nên viết ra luôn cho mọi người cùng tham khảo. FBA phân thành 2 trường phái là Hijack…

FBA Amazon – Hijack có thật sự là tà đạo?

Thật ra mục đích của bài viết này chỉ tập trung phân tích cho các bạn hiểu được bản chất của 1 trong 2 phương thức bán hàng FBA trên Amazon là Hijack. Bên cạnh…